Light Up


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

Light Up เกมติดหลอดไฟ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาที่ง่าย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ Light Up จะเล่นบนตารางสี่เหลี่ยม ตารางมีทั้งช่องสีขาวและสีดำ เป้าหมายคือ การวางหลอดไฟในตาราง เพื่อให้ช่องสีขาวทุกช่องส่องสว่าง (สีขาวเปลี่ยนเป็นเหลือง) ช่องสีขาวจะสว่าง เมื่อช่องนั้นอยู่ในแถวหรือสดมภ์เดียวกับหลอดไฟ และไม่มีช่องสีดำมาขั้นอยู่ หลอดไฟจะไม่สามารถทำให้หลอดไฟดวงอื่นสว่างได้
ช่องสีดำบางช่องจะมีตัวเลขกำกับอยู่ ตัวเลขในช่องสีดำจะระบุถึง จำนวนหลอดไฟที่จะมีอยู่รอบขอบช่องนั้น (ขอบในแนวตั้งหรือแนวนอน)
คลิกซ้ายที่ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อวางหลอดไฟ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ

Privacy Policy | Links


Light Up

7x7 Light Up ง่าย หมายเลขปริศนา: 433,739ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-light-up.com

Disable Advert